Treća godišnja konferencija WB-MIGNET

WB-MIGNET, koordiniran od strane CREDI-a, organizira Treću godišnju konferenciju. U Zagrebu će od 25. do 26. maja 2018. godine biti održana konferencija “POTRAGA ZA TIM POSEBNIM MJESTOM POD SUNCEM: MIGRACIJE U DVADESET PRVOM STOLJEĆU”. Poziv za radove za ovu konferenciju je otvoren.

Ekonomski institut Zagreb, član WB-MIGNET-a, u saradnji sa Univerzitetskim koledžom Effectus za pravo i finansije i Institutom za migracije i etničke studije, organizuje konferenciju sa ciljem da okupi naučnike iz širokog spektra disciplina, uključujući antropologiju, demografiju, ekonomiju, pravo, psihologiju, sociologiju, socijalni rad i socijalnu politiku, geografiju, razvojne studije, zdravstvene nauke, političke nauke, međunarodne odnose i druge srodne discipline sa fokusom na ljudsku mobilnost. Interdisciplinarna istraživanja i komparativne perspektive, kako u okviru jugoistočne Evrope, tako i između ovog regiona i drugih zemalja i regiona, posebno su podstaknuta.

Poziv za radove možete preuzeti ovdje.

Više o konferenciji možete naći ovdje.