Novi CREDI-ev izvještaj o evaluaciji

Istraživači CREDI-a su pripremili završni izvještaj o Procjeni učinka DGP-a USAID-a za 2010-2013 u Bosni i Hercegovini. Svrha Programa USAID / BiH za razvojne grantove 2010-2013 (DGP) je bila proširenje USAID-ove mreže nevladinih organizacija za razvoj i pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta novim partnerima kroz podršku inicijativama i mehanizmima, omogućavajući širem spektru partnera da bolje upoznaju svoje korisnike i doprinose ishodima razvoja.

CREDI je izabran da izvrši ovu procjenu od strane MEASURE-BiH, koji je također pružio tehničke smjernice i nadzor. Članovi tima koji su radili na ovoj evaluaciji koristili su pristup mješovitog metoda zasnovan na pregledu dokumentacije o implementaciji projekta i baza podataka dobijenih od USAID / BiH, dodatnih dokumenata prikupljenih od LNGO-a, kao i polu-strukturiranih intervjua sa 143 ključna informatora koji su odgovarali na evaluacijska pitanja.

Preuzmi izvještaj o procjeni ovdje.