Panel diskusija u organizaciji IOM/OSCE-a: Percepcija nije stvarnost, Beč, 18. decembar 2017.

Naš direktor, Nermin Oruč, kao koordinator WB-MIGNET-a, učestvovao je na panel diskusiji koju su IOM i OEBS organizovali 18. decembra 2017. godine u Beču, povodom Međunarodnog dana migranata. Naslov panel diskusije bio je “Percepcija nije stvarnost – ka novom narativu migracija”.

Događaj je okupio stručnjake i praktičare u oblasti upravljanja migracijama, kao i predstavnike think tankova, akademskih i istraživačkih subjekata, civilnog društva, međunarodnih organizacija i izvršnih struktura OSCE-a.

Više informacija o događaju možete naći ovde:

http://www.osce.org/secretariat/358911 i http://www.osce.org/secretariat/363226