Nejednakosti dohodaka i sistema socijalne zaštite u jugoslovenskim državama nasljednicima

Naš istraživač Nermin Oruč će prezentovati na seminaru “Nejednakost dohodaka i Sistema socijalne zaštite u državama naslednicima Jugoslavije” na Londonskoj školi ekonomije zajedno sa dr Will Bartlettom (LSEE istraživanje o jugoistočnoj Evropi), dr Jeleni Žarković Rakić (Univerzitet u Beogradu) i dr Gorana Krstić (Univerzitet u Beogradu) u utorak 23. januara 2018.

Dvadeset pet godina od raspada Jugoslavije, države nasljednice bilježe različite nivoe nejednakosti u dohodcima. Slovenija ima jedan od najnižih nivoa nejednakosti u Evropi, Srbija je najviša, a Hrvatska ima srednju poziciju. Upotrebom najnovijih anketnih podataka (standardno istraživanje o prihodima i životnim uslovima u Europskoj Uniji – SILC) istražujemo izvore dohtka koji su najvažniji za objašnjavanje nastalih nejednakosti u dohodcima . Da li je preraspodjela poreza i socijalnih transfera bila glavni uzrok razlika u nejednakosti raspoloživog dohotka ili su razlozi u distribuciji dohodaka od rada i kapitala bili glavni faktori? Koliko je na nejednakost uticao prelazak iz socijalističke ekonomije sa samo-upravljanjem na različite vrste kapitalističkih ekonomija? Koja je uloga različitih režima socijalne pomoći u objašnjavanju današnjih različitih nivoa nejednakosti?

Više o događaju možete naći ovdje.